Contact

Kroevenlaan 31
4707 BL Roosendaal

Nieuws

BIK: investeringskorting verrekenen met uw loonheffing

Wij zijn ‘DRV Accountants & Adviseurs. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland’. Daarmee doen we de belofte aan cliënten en medewerkers dat wij willen uitblinken in cliënttevredenheid en kwaliteit voor ondernemers in het mkb. Want daar ligt onze passie: bij bedrijven die de ruggengraat van onze economie vormen en die zorgen voor het overgrote deel van onze werkgelegenheid. Familiebedrijven die zuinig zijn op hun bedrijf, op hun klanten en op hun mensen. Die telkens weer nieuwe uitdagingen aangaan en wendbaar zijn. Wij noemen dat: Werken in de echte economie.

BIK: investeringskorting verrekenen met uw loonheffing

Vanwege de coronacrisis wil het kabinet er alles aan doen de investeringen aan te jagen. De BIK is hiervan een voorbeeld. Via de BIK kunnen ondernemers 3,9% van een investeringsbedrag tot € 5 miljoen verrekenen met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag is van het bedrag daarboven 1,8% te verrekenen. Er geldt per aanvraag een ondergrens van € 20.000 en per bedrijfsmiddel een ondergrens van € 1.500. De BIK geldt enkel voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen.
 
De BIK kan verrekend worden met de loonheffing en is daardoor alleen interessant voor bedrijven met personeel. Hierdoor is het voordeel van de regeling ook niet afhankelijk van de winst. Daarnaast kan de BIK worden verkregen naast bestaande investeringsregelingen, zoals de KIA, de MIA en EIA. 

 

Investeringen niet ter beschikking stellen aan anderen

De BIK is alleen bedoeld voor binnenlandse investeringen. Ook is het niet toegestaan een investering waarvoor de BIK wordt verkregen aan een derde ter beschikking te stellen. Het maakt niet uit of deze derde een Nederlands of buitenlands bedrijf is.
 
De laatste betaling van een investering moet tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 liggen. Let op! Een laatste betaling van een investering tussen 1-10-2020 en 31-12-2020 komt niet in aanmerking voor de BIK. De investering moet binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen. Verder gelden er een aantal voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
Bedrijven die investeren kunnen vanaf 1 september 2021 de BIK aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Na ontvangst van een BIK-verklaring, kunt u de BIK verrekenen met de loonheffing. RVO geeft een dergelijke verklaring af binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag. De verrekening met uw loonheffingen vindt dus op zijn vroegst eind 2021 plaats.

Overig nieuws

Ander interessant nieuws