Contact

Kroevenlaan 31
4707 BL Roosendaal

Privacy statement

MKB Netwerk Roosendaal, gevestigd aan de Kroevenlaan 31, 4707 BJ  ROOSENDAAL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

www.mkbnetwerkroosendaal.nl, Kroevenlaan 31, 4707 BJ  ROOSENDAAL. 

C. Pennewaard is de Functionaris Gegevensbescherming van MKB Netwerk Roosendaal. Zij is te bereiken via secretariaat@mkbnetwerkroosendaal.nl 

 

Persoonsgegevens die MKB Netwerk Roosendaal  verwerkt 

MKB Netwerk Roosendaal verwerkt de persoonsgegevens van de personen die – via de onderneming waaraan zij verbonden zijn – lid zijn van onze vereniging. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • voor- en achternaam of voorletters en achternaam 
  • geslacht 
  • adresgegevens van de onderneming 
  • telefoonnummer/faxnummer van de onderneming 
  • e-mailadres/adres website van de onderneming 

 

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens 

De verzamelde informatie is eigendom van de MKB Netwerk Roosendaal. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om haar eigen dienstverlening aan de leden te verzorgen. MKB Netwerk Roosendaal gebruikt de bovengenoemde gegevens om haar leden uitnodigingen voor bijeenkomsten, nieuwsbrieven en facturen te sturen. De gegevens zijn dus voor MKB Netwerk Roosendaal noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij op basis van een lidmaatschap naar onze leden hebben, zoals het bieden van de kans om onderling met elkaar in contact te komen.  

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens  

MKB Netwerk Roosendaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Zodra een natuurlijk persoon ophoudt via de onderneming lid te zijn, worden de persoonsgegevens (naam en geslacht) verwijderd. De gegevens van de onderneming worden na beëindiging va het lidmaatschap op basis van de wettelijke bewaartermijn 5 jaar bewaard. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

MKB Netwerk Roosendaal neemt de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens worden verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Persoonsgegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht. Via MKB Netwerk Roosendaal zullen leden geen ongevraagd reclamedrukwerk of ongewenste e-mail van onbekende derden ontvangen. MKB Netwerk Roosendaal verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst of wettelijk verplicht is. 

 

Cookies of vergelijkbare technieken 

MKB Netwerk Roosendaal gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Rechten van leden in verband met de verwerking van persoonsgegevens  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MKB Netwerk Roosendaal. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@mkbnetwerkroosendaal.nl. Ook met alle andere vragen over je privacy kun je hier terecht.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

MKB Netwerk Roosendaal wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.