Ere-leden

Conform de Statuten heeft de Algemene Ledenvergadering het recht om, wegens bijzonder verrichtte diensten voor de vereniging, ere-leden te benoemen voor haar vereniging.

In de Algemene Ledenvergadering van 15 december 2016 zijn de volgende personen benoemd tot levenslang ere-lid:

Marc Brekoo

Cees DekkersSponsors

©mkbnetwerkroosendaal.nl