Lidmaatschap van MKB Netwerk Roosendaal

Het lidmaatschap van het MKB Netwerk Roosendaal is bedrijfsgebonden. U dient zich met uw bedrijfsnaam én een contactpersoon aan te melden als lid. Als lid van het MKB Netwerk Roosendaal bent u van harte welkom om alle bijeenkomsten gratis bij te wonen. Jaarlijks vinden er minimaal 4 bijeenkomsten plaats. De data van deze bijeenkomsten staan in de agenda. Ieder lid ontvangt ruim voor aanvang van een bijeenkomst een nieuwsbrief waarin vermeld staat hoe men zich kan aanmelden, de datum en locatie van de bijeenkomst en of er aanvullende kosten aan verbonden zijn.

De kosten voor het jaarlijks lidmaatschap bedragen € 150,= exclusief BTW per jaar. Wordt het lidmaatschap aangegaan vanaf 1 juli van het kalenderjaar, dan bedraagt het lidmaatschap de helft van het jaarlijks lidmaatschap; € 75,= exclusief BTW. 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een onbepaalde periode. U kunt uw lidmaatschap beëindigen door een mail te zenden vóór 1 januari van een kalenderjaar. Uw lidmaatschap eindigt dan per 31 december van dat kalenderjaar (is uw opzegging per 1 mei van een kalenderjaar, dan eindigt het lidmaatschap per 31 december van datzelfde kalenderjaar). Meer informatie vindt u in het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van onze vereniging. 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar: secretariaat@mkbnetwerkroosendaal.nl.  

 


Netwerken bij MKB Netwerk Roosendaal

Sfeer impressie tijdens een netwerkbijeenkomst bij Brasserie Lodge Visdonk in Roosendaal.


Sponsors

©mkbnetwerkroosendaal.nl