Contributie betalen

Hoe werkt de inning van de jaarlijkse contributie?

Vanaf 2016 ontvangt u, in het eerste kwartaal van het kalenderjaar, via onze penningmeester een factuur voor de betaling van het jaarlijkse lidmaatschap. Indien u lid wordt vanaf 1 juli van een kalenderjaar ontvangt u de factuur binnen enkele dagen na aanmelding. Wij verzoeken de leden deze factuur tijdig te betalen om verder kosten te voorkomen.  Sponsors

©mkbnetwerkroosendaal.nl